Artikkelit | 24.1.2023

Il­ma­läm­pö­pum­pun toiminta ja huolto – Mitä jokaisen il­ma­läm­pö­pum­pun omistajan tulisi tietää?

Ilmalämpöpumpun säännöllinen ja oikein tehty huolto edistää kodin yleistä viihtyvyyttä, pidentää laitteen käyttöikää, pienentää energiankulutusta sekä parantaa laitteen käyttövarmuutta ja -turvallisuutta. Ilmalämpöpumppu olisi hyvä huoltaa käytöstä riippuen parin vuoden välein.

Ilmalämpöpumpun osat ja toiminta

Ilmalämpöpumppu (ILP) koostuu ulkoyksiköstä ja yhdestä tai useammasta sisäyksiköstä. Ulkoyksikön osia ovat kompressori, kylmäprosessin ohjauslaitteet, lämmönsiirtokenno, lämpötila-anturit, puhallinsiipi moottoreineen sekä näiden ohjaamiseen tarvittava elektroniikka. Sisäyksikössä on myös lämmönsiirtokenno, moottoroitu puhallinsiipi ja ohjauselektroniikkaa. Lisäksi sisäyksikössä voi olla erilaisia suodattimia sisäilman suodattamiseen ja ilmanohjaimet puhallusilman suuntaamiseen. Ulko- ja sisäyksikön välillä kulkee kylmäaineputki ja kaapelointi.

Kun laitetta käytetään lämmityskäytössä, ulkoyksikkö kierrättää ulkoilmaa lävitseen ja jäähdyttää sen. Lämpö otetaan talteen ja siirretään kompressorin avulla sisäyksikköön. Sisäyksikkö luovuttaa lämmön huoneilmaan. Ilmalämpöpumpuilla voidaan myös viilentää sisäilmaa kesäisin, jolloin laite toimii päinvastoin: sisäilma viilenee, kun sisäyksikön puhallin kierrättää sitä viilentyneen kennon lävitse. Sisäyksikkö siis kerää lämpöä sisältä ja se siirtyy ulkoyksikön kautta ulos.

Itse vai ammattilaisen toimesta?

Vastuullinen asentaja antaa aina ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä asiakkaalle käytönopastuksen, jossa käydään läpi laitteen peruskäyttö sekä itse tehtävät puhdistustoimenpiteet. Laitteen mukana tulevasta ohjekirjasta voi myös tarkistaa huoltotoimet, jotka voi – ja jotka tulisi – jokaisen tehdä itse. Ohjekirjassa annettuja ohjeita tulee aina noudattaa. Pääperiaatteena voidaan kuitenkin pitää, että jokainen voi itse tehdä itse suodatinten puhdistuksen ja vaihdon sekä lamellien puhdistuksen (pesu tai imurointi mallista riippuen), mutta varsinainen huolto on teetettävä ammattilaisella.

Ilmalämpöpumppu on kylmälaite, jonka asennus ja huolto ovat luvanvaraista toimintaa ja vaativat tarvittavat pätevyydet. Riittävät kylmäalan toimintaoikeudet ja sähkötöihin tarvittavat urakointioikeudet voi tarkistaa Tukesin toiminnanharjoittajia koskevasta rekisteristä.

Itse tehtävät huoltotoimenpiteet: suodatinten ja lamellien puhdistaminen

Ilmalämpöpumppu kierrättää sisäilmaa ja samalla se puhdistaa sekä tarpeen mukaan jäähdyttää tai lämmittää sitä. Kun ilma kulkee pumpun läpi, ilmassa olevaa pölyä ja epäpuhtauksia kerääntyy pumppuun ja sen suodattimiin. Jotta laitteen suorituskyky pysyy yllä, on suodattimien säännöllinen puhdistaminen tärkeää. Sopiva suodatinten puhdistusväli on yleensä n. kuukausi. Laitteen sijainnilla ja käyttöasteella on kuitenkin suuri merkitys suodattimeen kertyvän lian määrään: jos ilmalämpöpumppu sijaitsee esimerkiksi lähellä paikkaa, jossa laitetaan ruokaa, kertyy suodattimeen ruuanlaitossa syntyvää likaa ja rasvaa aivan eri tahtiin kuin vaikkapa pumppuun, joka on asennettu vain vähäisellä käytöllä olevaan tilaan. Sopiva puhdistus- ja vaihtoväli löytyy tarkkailemalla oman laitteen suodattimia ja toimintaa.

Omatoimiseen huoltoon kuuluu useimmiten myös sisäyksikön lamellien puhdistaminen. Näiden ”siivekkeiden” kautta ilma puhalletaan sisään ja niihin kertyy ajan mittaan pölyä ja likaa. Joissakin ilmalämpöpumpuissa lamellit ovat irrotettavat ja pestävät, toisissa taas kiinteät, jolloin ne puhdistetaan imuroimalla tai pyyhkimällä.

Jos käytät laitettasi jäähdyttämiseen, muista tarkkailla, että kondenssiveden poistoletku ei pääse tukkeutumaan. Tarkista myös ulkoyksikkö säännöllisesti ja poista tarvittaessa siihen kertyneet lehdet ja roskat.

Laitteen omatoimiseen huoltoon ja puhdistukseen liittyvät ohjeet löytyvät laitteen ohjekirjasta, ja niihin tulee aina tutustua ennen toimeen ryhtymistä.

Milloin ilmalämpöpumppu tulisi huoltaa ammattilaisen toimesta?

Ilmalämpöpumppu olisi hyvä huoltaa käytöstä riippuen noin parin vuoden välein. Joissakin lähteissä suositellaan jäähdytykseen käytettävän ilmalämpöpumpun huoltamista jopa joka vuosi. Huoltotarpeeseen vaikuttavat mm. ilmalämpöpumpun käyttöaste, sijainti ja puhtaanapito huoltojen välillä. Huolto tulisi tilata myös, jos huomaat muutoksia esimerkiksi pumpun äänessä tai sen kyvyssä lämmittää, viilentää, puhaltaa tai suodattaa ilmaa.

Perushuollon sisältö voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan. Tutustu siis huollon sisältöön ennen tilaamista. Perushuoltoon tulisi sisältyä visuaalisen tarkistuksen lisäksi ainakin laitteen eri osien puhdistus imuroimalla, pyyhkimällä tai pesemällä, toiminnallinen tarkastus, sähköistysten kunnon silmämääräinen tarkistus sekä kylmälaitteen toiminnan tarkastaminen. Kylmäaineen lisäys ei sisälly perushuoltoon, sillä kylmäainekierto on suljettu kierto ja laitteen toimiessa normaalisti kylämainetta ei pääse poistumaan. Jos kylmäainetta kuitenkin puuttuu, on poistumisen syy aina etsittävä ja korjattava ennen aineen lisäämistä. Korjaustoimenpiteet, varaosat tai laitteen purkamista edellyttävien osien puhdistus eivät yleensä sisälly perushuollon hintaan, mutta ammattitaitoiselta huollon tekijältä ne ovat saatavilla lisämaksusta huollon yhteydessä.

Lataa ilmainen opas ilmalämpöpumpun valintaan ja tiedät mitä huomioida pumppua hankkiessasi!

Teimme oppaan auttamaan ilmalämpöpumpun valinnassa. Lataa opas itsellesi ja tiedät mitä huomioida pumppua hankkiessasi!

Liity Solvesin uutiskirjeen tilaajaksi ja saat oppaan sähköpostiisi

Pyydä tarjous!

Kiinnostuitko palveluistamme?
Jätä meille tarjous- tai yhteydenottopyyntö ja kerro kuinka voimme olla avuksi. Solves hoitaa!

Ota yhteyttä!